Bread & Wraps

Pita Bread Wraps

1410 12 10    CT OLYMPIA PITA BREAD WRAPS 6"
1411 12  6    CT WHOLE WHEAT POCKET PITA 6"
1412 12 10    CT WHITE POCKET PITA BREAD 6 "
1413 12 10    CT PITA BREAD WRAPS 7" KRONOS

Image via Olympia